PGA den pågående Corona pandemin var tanken att årets School's Out skulle ha flyttas till ”Kalaset”.
”Kalaset” kommer nu inte att kunna genomföras i September 2020, utifrån den situation som fortfarande råder i Sverige och övriga världen.

Vi fortsätter att jobba framåt med School's Out med förhoppningen att kunna köra 2021 istället!

Hur School's Out då kommer att se ut och vilka artister som kommer att uppträda är inget som är klart i dagsläget. Hoppas vi ses 2021!